එච්.අයි.වී  ස්වයං පරීක්ෂාව යනු කුමක්ද?

Iඔබට HIV සඳහා පරීක්‍ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය නමුත් සේවා සඳහා එක් සායනයකට යාමට නොහැකි නම්, කරදර නොවන්න තවමත් ඔබට HIV ස්වයං පරීක්‍ෂණයක් ඉල්ලා සිටිය හැක. අපි ඔබගේ සියලු තොරතුරු රහසිගතව තබමු.

පළමු පියවර

ඇණවුම් කරන්නේ කෙසේද?
HIV ස්වයං-පරීක්ෂණ සඳහා දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න/facebook පණිවිඩයක් යවන්න/ know4sure.lk භාවිතා කර පරීක්ෂණයක් ඉල්ලන්න.
ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය : 0716379192
HIV ස්වයං පරීක්ෂණ කට්ටල ඔබ වෙත ලබා දෙනු ඇත.

දෙවන පියවර

වැදගත්
තොරතුරු පත්‍රිකාවේ දක්වා ඇති සියලුම විස්තර කියවන්න.
ඔබට අවශ්‍ය නම්, ලබා දී ඇති ක්‍ෂණික දුරකථන අංකය : 0716379192 මගින් වැඩිදුර මගපෙන්වීම් ලබා ගත හැක.
 
 

තුන්වන පියවර

වැදගත් කරුණු
 HIV ස්වයං-පරීක්‍ෂණය ප්‍රතිදේහ පදනම් කරගත් පරීක්ෂණයක් වන බැවින් එයට මාස 3 ක ජනේල කාල සීමාවක් තිබිය හැකිය. එබැවින් කවුළු කාල සීමාව තුළ එය ව්යාජ ලෙස සෘණ විය හැක. මෙය පිරික්සුම් පරීක්ෂණයක් වුවද එහි සංවේදීතාව 97% කි. 
පරීක්ෂණය ධන (පොසිටිව්) නම්
 කලබල වෙන්න එපා. කරුණාකර එම අංකයට අමතා දැනුම් දෙන්න. අපි තව දුරටත් පරීක්ෂණ සිදු කළ යුතුයි. ධනාත්මක බව තහවුරු කර ඇත්නම්, ප්‍රතිකාර නොමිලේ ලබා ගත හැකි අතර, ප්‍රතිකාර සහ නිතිපතා පසු විපරම් කිරීමෙන් ඔබට සාමාන්‍ය ජීවිතයට සමීප ජීවිතයක් ගත කළ හැකිය.
සෘණ නම් (නෙගටිව් නම්)
කරුණාකර අවදානම් හැසිරීම් වලින් වළකින්න/ එය තවදුරටත් සෘණාත්මකව තබා ගැනීමට කොන්ඩම් භාවිතා කරන්න.
 
නොමිලේම HIV පරීක්ෂණය තමාටම ගෙදරදී කර ගත හැකි බව දන්නවද?
ඔබගේ HIV Self Test kit එක ලබාගත්තාද? නැත්නම් දැන්ම ගෙන්වාගන්න.  HIV පරීක්ෂණ කට්ටල ගෙන්වා ගැනීම සඳහා මෙම ලින්ක් එක පුරවන්න.
 
 

වැඩි විස්තර සදහා හිරාන් අමතන්න - 070 6477044 හෝ  0779803244